Mengenai laman web kami

Tentang laman web kami

Objek

JAPAN-POSTCODE.810popo.net adalah satu percubaan untuk membantu penceramah bukan Jepun mencari kod postral untuk Jepun di Internet.

Anda juga boleh membuat perbandingan dengan Jepun dan Inggeris address satu demi satu.

Hubungi Kami

Terma dan Syarat Penggunaan

Tapak Internet ini dimiliki dan dikendalikan oleh JAPAN-POSTCODE.810popo.net. Dengan menggunakan laman Internet ini, anda menyatakan persetujuan anda dengan terma dan syarat berikut.

Disyorkan Alam Sekitar

Kami mengesyorkan penggunaan Microsoft Internet Explorer versi 5.0 atau lebih tinggi atau Netscape Communicator versi 4.0 atau lebih tinggi untuk melihat laman web ini. Apabila pelayar lain yang digunakan atau bergantung kepada tetapan pelayar web anda, laman web ini tidak boleh diakses atau dilihat dengan betul. Kami mengesyorkan melihat laman web ini di 800x600 piksel atau saiz skrin yang lebih besar.

Hak cipta, Tanda dagang, dan lain-lain.

Kandungan halaman web ini termasuk dokumen dan grafik yang dilindungi di bawah undang-undang hak cipta dan tanda niaga. JAPAN-POSTCODE.810popo.net membenarkan anda untuk menyalin, memuat turun atau mencetak kandungan hanya untuk kegunaan peribadi, bukan komersil; dengan syarat bahawa

(a) semua notis hak cipta dan hak milik yang terkandung di dalam ini hendaklah disimpan dalam semua salinan

(b) kandungan tidak boleh diubah dalam apa jua cara

(c) penggunaan itu tidak boleh menjadi suatu pelanggaran hak JAPAN-POSTCODE.810popo.net atau mana-mana pihak ketiga (termasuk, tanpa had, fitnah, atau pelanggaran hak privasi atau hak publisiti). < / p>

Sebarang penggunaan lain kandungan yang termasuk tanpa had penggunaan pada rangkaian atau di laman Internet lain adalah dilarang.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata di atas, tiada apa yang terkandung di sini akan ditafsirkan sebagai memberi apa-apa lesen atau hak di bawah mana-mana paten, tanda dagangan atau hak cipta Manga-Search.jp atau mana-mana pihak ketiga.

Larangan Aktiviti

Menjalankan aktiviti-aktiviti berikut di laman web ini adalah dilarang:

(1) Aktiviti yang melanggar atau mungkin boleh melanggar hak harta atau privasi JAPAN-POSTCODE.810popo.net atau pihak ketiga yang lain. Tambahan pula, ini termasuk penggunaan sebarang maklumat peribadi yang disiarkan di laman web ini.

(2) Aktiviti yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerugian atau ganti rugi kepada JAPAN-POSTCODE.810popo.net. Fitnah, memfitnah atau kenyataan fitnah terhadap JAPAN-POSTCODE.810popo.net juga dilarang.

(3) Aktiviti yang ditubuhkan atau boleh ditubuhkan sebagai lucah, lucah atau tidak senonoh.

(4) Aktiviti yang merupakan atau boleh membawa kepada kesalahan jenayah.

(5) Pendaftaran atau menghantar alamat orang e-mel yang lain atau berpura-pura menjadi orang lain.

(6) Aktiviti perdagangan atau aktiviti bermotifkan komersial lain.

(7) Aktiviti yang merosakkan kehormatan atau kebolehpercayaan Laman web ini.

(8) Penggunaan atau menyediakan virus komputer dan program-program atau tindakan lain yang berbahaya yang boleh membawa kepada aktiviti tersebut.

(9) Aktiviti yang melanggar atau boleh melanggar undang-undang.

(10) Aktiviti-aktiviti lain yang JAPAN-POSTCODE.810popo.net difikirkan tidak sesuai pada bila-bila.

Penafian

KANDUNGAN DI LAMAN INTERNET INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA WARANTI ATAU REPRESENTASI SEBARANG JENIS, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN ATAU REPRESENTASI BERKAITAN DENGAN KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KESEMPURNAAN, KESESUAIAN UNTUK TERTENTU TUJUAN, ATAU BUKAN PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA 'KANDUNGAN, ATAU WARANTI ATAU REPRESENTASI BAHAWA aKSES KEPADA LAMAN INTERNET INI BEBAS DARI KESALAHAN ATAU LAMAN INTERNET INI BEBAS DARI VIRUS KOMPUTER.

Jika mana-mana pengecualian di atas jaminan tidak boleh dikuatkuasakan, pengecualian lain yang disenaraikan di atas masih akan diberi kuat kuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang bahawa bidang kuasa itu. JAPAN-POSTCODE.810popo.net tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kecederaan akibat daripada akses kepada atau ketidakupayaan untuk mengakses halaman web ini atau daripada pergantungan ke atas kandungan laman web ini.

Perubahan dan Penamatan Penggunaan

JAPAN-POSTCODE.810popo.net berhak untuk membuat penambahan, pemotongan, atau pengubahsuaian maklumat pada halaman web ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. JAPAN-POSTCODE.810popo.net juga berhak untuk menarik balik halaman web ini pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu.

Maklumat Diberikan oleh Anda

JAPAN-POSTCODE.810popo.net tidaklah dikehendaki untuk bertindak balas kepada mana-mana e-mel atau komunikasi lain. Kandungan mana-mana komunikasi yang anda hantar kepada JAPAN-POSTCODE.810popo.net melalui e-mel atau jika tidak, hendaklah disifatkan tidak sulit dan tidak dimiliki. JAPAN-POSTCODE.810popo.net dan sekutu-sekutunya berhak untuk menggunakan komunikasi sedemikian untuk sebarang tujuan dan untuk mengeluarkan semula, menerbitkan dan mendedahkan maklumat ini kepada pihak ketiga tanpa had atau pampasan. JAPAN-POSTCODE.810popo.net dan sekutunya juga bebas untuk menggunakan tanpa had dan tanpa pampasan kepada anda apa-apa idea, konsep, pengetahuan, teknik atau sebagainya yang terkandung dalam mana-mana komunikasi yang anda hantar kepada JAPAN-POSTCODE.810popo.net untuk sebarang tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembangunan, pembuatan produk dan pemasaran.

JAPAN-POSTCODE.810popo.net telah tidak dikaji semula 'laman yang mungkin mengandungi pautan ke atau dikaitkan dengan halaman web ini dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana pihak ketiga' pihak ketiga tapak. Penggunaan laman itu hendaklah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat bagi setiap laman web tersebut.

Pautan ke Laman Web ini adalah dibenarkan di bawah perkara-perkara berikut yang akan dihadiri kira sama ada pautan adalah daripada individu atau syarikat.

(1) Sebagai pautan peraturan umum ke Laman Web ini seharusnya dikaitkan ke laman top "https://japan-postcode.810popo.net/". Apabila menghubungkan ke laman web ini menggunakan teks, sila gunakan "Poskod Poskod untuk JAPAN"

(2) Kita menolak apa-apa pautan yang boleh menyebabkan salah mengenal pasti asal-usul bahawa maklumat yang dihantar keluar.

(3) Pautan yang menunjukkan maklumat dalam laman web anda akan membuat kandungan untuk mengelirukan bahawa maklumat itu adalah dari JAPAN-POSTCODE.810popo.net dan boleh menyebabkan salah tafsir kepada pihak ketiga.

(4) Kami melarang mana-mana pautan dari laman web yang merujuk kepada yang berikut.

-Websites yang termasuk maklumat yang bertujuan untuk memfitnah atau menyebabkan kalah dalam kredibiliti JAPAN-POSTCODE.810popo.net atau individu atau syarikat-syarikat lain.

-Websites yang mempunyai bahaya untuk melanggar hak cipta, tanda dagangan berdaftar, harta benda, privasi, potret atau mana-mana hak-hak lain yang dimiliki oleh JAPAN-POSTCODE.810popo.net atau individu atau syarikat-syarikat lain.

-Websites yang termasuk kenyataan-kenyataan yang boleh menyebabkan pembaca untuk menyalahtafsirkan bahawa terdapat penjajaran atau perkongsian dengan JAPAN-POSTCODE.810popo.net, atau bahawa terdapat pengakuan dari syarikat kami ke Laman Web asal pautan.

-Websites yang tidak memohon kepada atas tetapi mempunyai rasa takut untuk campur tangan dengan operasi laman web kami atau melanggar ketenteraman awam dan piawaian kesopanan atau undang-undang termasuk peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah.

Undang-undang Berkaitan

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang Jepun.

Dasar Privasi

JAPAN-POSTCODE.810popo.net komited untuk menghormati hak privasi pelawat. Dasar Privasi ini disediakan untuk memberi keyakinan yang anda lawati dan menggunakan Laman Web, dan untuk menunjukkan komitmen kami untuk koleksi maklumat yang adil dan amalan penggunaan dan perlindungan anda privasi. Polisi ini hanya terpakai untuk laman web ini dan tidak kepada mana-mana laman web lain yang anda mungkin boleh di akses dari laman web ini, setiap yang boleh mempunyai koleksi data dan penggunaan amalan dan dasar-dasar yang berbeza daripada JAPAN-POSTCODE.810popo.net ini Dasar Privasi .

The Access Log

JAPAN-POSTCODE.810popo.net merekodkan maklumat dari pengguna yang log masuk dengan cara log akses. Log akses mengandungi maklumat seperti nama pengguna domain, alamat IP, jenis pelayar web, dan tarikh akses dan masa, tetapi digunakan hanya untuk tujuan perlindungan laman web dan penyelenggaraan, dan untuk menjana analisis statistik prestasi laman web.

Mengenai laman web kami

Laman web ini adalah usaha untuk membantu penutur bukan Jepun mencari kod ZIP Jepun. Anda juga boleh belajar menulis alamat Jepun dengan membandingkannya dengan alamat bahasa Inggeris satu persatu.